فواید صدقه : بدون عنوان

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

  امکانات وب

  چکیده : 1- غضب خدا را خاموش می کند. 2- سبب شفای مریض است . 3- روزی را زیاد می کند . 4- فقر را از بین می برد... با عنوان : بخوانید :


  1- غضب خدا را خاموش می کند.
  2- سبب شفای مریض است .
  3- روزی را زیاد می کند .
  4- فقر را از بین می برد.
  5- عمر را زیاد می کند .

  6- حساب در قیامت را اسان می کند .
  7- گناهان را از بین می برد.
  8- نحوست قیامت را از بین می برد.
  9- خانه و شهر را آباد می کند .
  10- خداوند صدقه را مستقیما از دست بنده می گیرد .
  11- هفتاد در از شر وبدی رامی بندد .
  12- قرض را ادا می کند .
  13- ناراحتی فکری و ترس را از بین می برد .
  14- تجارت سودمند است .
  15- بهتر از ده شب نماز مستحب است .
  16- فرزندان انفاق کننده مورد بخشش خدا قرار می گیرند .
  17- از اذیت حیوانات درنده حفظ می کند
  18- مال را از تصرف اشرار حفظ می کند.
  19- کمر شیطان رامی شکند .
  20- قضای الهی را بر طرف می کند .
  21- پاداش اخروی دارد .
  22- مرض جذام و برص رااز بین می برد .
  23- خداوند عوض ان را می دهد .
  24- شر روز وشب را از بین می برد .
  25- مرگ را به تاخیر می اندازد .
  26- باعث جلوگیری از غرق شدن و اتش سوزی است .
  27- مال را زیاد می کند .
  28- در قیامت روی انسان سایه می افکند .
  29- بهترین ذخیره است .
  30- سپر آتش جهنم است .
  31- داروی سود مند است .
  32- نشانه کمال ایمان است  

  ...
  نویسنده : غلامرضا علی پور بازدید : 94 تاريخ : سه شنبه 5 دی 1391 ساعت: 16:49